Contact.

彰化縣大村鄉學府路77號
No. 77, Xuefu Road, Dacun Township, Changhua County, Taiwan
04 852 0101 ext.331

LUNCH 12:00 & 13:00
DINNER 17:30 & 18:30